شرکت شهراندیشان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ تاسیس و به شماره ۵۱۸۴ در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس این شرکت گردآوری مهندسین مجرب و ورزیده حوزه شمال شرقی کشور با توجه به سهم بالای فارغ التحصیلان مربوطه به توسعه بومی و پایدار سونتگاه های منطقه و صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور مخصوصا همسایگان شرقی و شمال شرقی کشور است.

چشم انداز پنج ساله این شرکت اخذ صلاحیت های مشاوره درصلاحیت های شهرسازی، معماری، GIS، نقشه برداری و راه سازی است. تجمع فعالیت های مرتبط امکان هم افزایی و پیوستگی خدمات مهندسی را فراهم خواهد آورد. با توجه به حضور مدیران شرکت به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان یکی از ماموریت ها و اهداف اصلی شرکت انجام پروژه های پژوهشی و اتصال یافته های علمی به عرصه های علمی است. آموزش مرتبط با تخصص های مربوطه همراه با جذب فارغ التحصیلان برتر دانشگاه ها امکان به روز رسانی علمی شرکت و ایجاد فضای اشتغال متخصصین جوان را فراهم می آورد.