شرکت مهندسین مشاور شهراندیشان راهبردساز ایده نگار

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان استقلال، بین استقلال ۷ و ۹، پلاک۳۱

شماره ثبت: ۵۱۸۴

 

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۶۲۲۶۷

ایمیل: shahr.andishan@yahoo.com